[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
نظر شما در مورد عملکرد پایگاه چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: اساسنامه دو فصلنامه علمی ::
 | تاریخ ارسال: 1395/12/24 | 

مقدمه

دانشگاه کاشان به منظور گسترش مرزهای دانش،افزایش اطلاعات و پژوهش های علمی و هنری، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در زمینه مسایل و مباحث مربوط به هنرهای کاربردی، شناساندن فعالیت های علمی و هنری پژوهشگران و توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران و هنرمندان کشور، اقدام به انتشار دو فصلنامه "هنرهای صناعی ایران" بر اساس اساسنامه ذیل می نماید.

فصل اول: کلیات

ماده1:اهداف انتشار مجله

الف)کمک به ارتقای سطح پژوهش در زمینه موضوعات،مباحث و مفاهیم هنر های صناعی.

ب)جهت دهی و سمت و سو بخشیدن به مطالعات پراکنده ای که در زمینه مباحث مربوط به هنرهای صناعی به انجام میرسد.

ج)ایجاد فضا و بستر مناسب برای برقراری ارتباط با پژوهشگران وانتشار به موقع یافته های نوین آنان در زمینه مطالعات هنر های صناعی

د)ارایه ایده های نو به منظور رفع نیازهای علمی وتحقیقاتی کشور در زمینه پژوهشهای مرتبط با هنر های صناعی

ماده 2:مجله "هنرهای صناعی ایران" به عنوان مجله ای علمی فعالیت خواهد کرد.

ماده 3:صاحب امتیاز دو فصلنامه" هنرهای صناعی ایران"، دانشگاه کاشان است.

ماده4:دوفصلنامه" هنرهای صناعی ایران" زیر نظر شورای تحریریه ئ مصوب کمیسیون نشریات علمی کشور و گروه مطالعات عالی هنربه فعالیت خواهد پرداخت.

ماده5:زبان اصلی مقالات مجله فارسی است.اما چکیده انگلیسی مقالات نیز در پایان مجله می آید.

ماده6:در سال حداقل دو شماره از مجله به صورت مجزا و مستقل منتشر خواهد شد.

ماده7:انتشار مجله در تمام موارد از قبیل تعداد مقالات،تیراژ، انتخاب طرح جلد و قطع و سایر مسایل شکلی و محتوایی متناسب با ضوابط آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور (مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)برای مجلات علمی خواهد بود.

ماده8:حداقل 90 درصد محتوای مقالات در هر شماره از مجله، صبغه علمی-پژوهشی خواهد داشت.

ماده9:حداقل60درصد مقالات در هر شماره مجله از پژوهشگران و استادان خارج از دانشگاه برگزیده و چاپ خواهد شد.

ماده10:انتخاب طرح جلد،قطع مجله و سایر مسایل شکلی و ظاهری مربوط به آن با نظر مدیر مسئول، سردبیر و تایید رییس دانشکده مشخص می شود و در طرح جلد آن رعایت موارد ذیل ضروری است:

الف- نام مجله به زبان فارسی در روی جلد و به زبان انگلیسی در پشت جلد ذکر شود.

ب- آرم دانشگاه روی جلد آورده شود.

ج- روی جلد عنوان موضوعی مجله،درجه اعتباری آن،شماره،دوره و زمان انتشار به فارسی ودر پشت جلد تمامی موارد به انگلیسی آورده شود.

د- روی جلد عنوان کامل مقالات،نام نویسندگان و نیز شماره صفحات مقاله به فارسی وتمامی این موارد به انگلیسی در پشت جلد آورده شود.

ماده11: تیراژ هر شماره از مجله با نظر مدیر مسئول و سردبیر و با رعایت فصل چهارم این اساسنامه تعیین می شود.

ماده12: صفحه درون جلد،صفحه شناسنامه است که موارد ذیل در آن درج می شود:

الف- نام صاحب امتیاز، سردبیر و مدیر اجرایی، مدیر مسوول

ب- نام و مرتبه علمی اعضای هیات تحریریه

ج- نام مسوولان اجرایی مجله

د- نشانی کامل مجله

ه- شماره و تاریخ پروانه انتشار مجله و نیز شماره و تاریخ صدور اعتبار نامه و درجه علمی مجله

ماده13- تمامی موارد ذکر شده در ماده12 این اساسنامه در صفحات درون جلد و پشت جلد به زبان انگلیسی درج می شود.

ماده14- نخستین صفحه مجله با عنوان اهداف مجله و رهنمودهای آماده سازی مقالات به بیان ماده1 ونیز آیین نامه نگارش مقالات می پردازد و تمامی این موارد به زبان انگلیسی در آخرین صفحه مجله درج خواهد شد.

ماده15- در صفحه دوم مجله،فهرست مندرجات مجله به فارسی ودر صفحه ماقبل آخر،این موارد به زبان انگلیسی درج می شود.

فصل دوم: ارکان مجله

ماده16: ارکان مجله عبارتند از:

الف) سردبیر   ب) مدیر مسوول  ج) هیات اجرایی

ماده17: ارکان سه گانه مجله شامل سردبیر،مدیر مسوول و هیات تحریریه با حکم ریاست دانشگاه و با توجه به ضوابط آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور منصوب می شوند.

ماده18: مدیر مسوول با پیشنهاد گروه مطالعات عالی هنر و موافقت ریاست دانشکده معماری هنر و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه با حکم ریاست دانشگاه به مدت2 سال منصوب می شوند.

ماده19: هیات تحریریه مجله حداقل هفت نفر با رتبه دانشیاری به بالا در موضوع نشریه می باشند. در موارد استثنا استادیاران با سوابق علمی قوی در موضوع نشریه می توانند جزء هیات تحریریه باشند.

ماده20: هیات تحریریه مجله با پیشنهاد گروه مطالعات عالی هنر، بر اساس شرایط مذکور در ماده16 و تایید کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم توسط ریاست دانشگاه به مدت 4 سال انتخاب می شوند.

تبصره: تغییر اعضای هیات تحریریه باید چنان باشد که در هر دوره حداقل نیمی از اعضاء دوره قبل ثابت بمانند.

ماده21: سردبیر مجله از میان افراد پیشنهادی هیات تحریریه با تایید کمیسیون نشریات علمی کشورتوسط ریاست دانشگاه به مدت 4 سال منصوب میشود.

ماده22: مدیر اجرایی توسط مدیر مسوول پیشنهاد وپس از تایید هیئت تحریریه توسط معاون پژوهشی منصوب می شود.

ماده23: سردبیر،مدیر مسوول ،هیات تحریریه و مدیر اجرایی حسب مورد بر اساس آیین نامه وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،وظایف و اختیارات خود را بر عهده خواهند داشت.

فصل سوم: وظایف و اختیارات

ماده24: مدیرمسوول،مسوولیت تمامی موارد حقوقی مجله در چارچوب مقررات و پاسخگویی در برابر ضوابط قانونی و نیز حفظ اموال و دارایی های مجله را بر عهده خواهد داشت.

ماده25: تهیه وتنظیم آیین نامه های داخلی و اجرایی مجله و ارایه به هیات تحریریه و انعقاد قراردادها و موافقت نامه های مربوط به امر مجله بر عهده مدیر مسوول است.

ماده26: تهیه وتنظیم بودجه سالیانه و ارائه به معاونت پژوهشی و نیز تنظیم مقررات و دستورالعمل های مالی را مدیر مسوول عهده دار است.

ماده27: وظیفه مدیر مسوول تایید نهایی مقالات به لحاظ حقوقی برای چاپ و ارایهئ به سردبیر و بازبینی نسخه های چاپ شده قبل از توزیع و ارائه گزارش عملکرد مجله به معاون پژوهشی می باشد.

ماده28: وظایف و اختیارات سردبیر عبارت است از:

الف- تهیه آیین نامه نگارش مقالات و ارایه به هیات تحریریه جهت تصویب ونیز استفاده نویسندگان مقالات.

ب- حفظ سطح علمی مجله و ارتقاء آن

ج- مسوولیت ویرایش مقالات و تایید نسخه تایپ شده نهایی و آماده چاپ.

د- تهیه و تنظیم فراخوان مقالات،ضوابط،شرایط پذیرش مقالات و نحوه داوری،جمع بندی نظرات داوران و آرای هیات تحریریه.

ه- ریاست جلسات هیات تحریریه و پیگیری برگزاری جلسات حداقل هر دو ماه یکبار(جلسات با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت.)

و- مسوولیت مکاتبه با نویسندگان مقالات و داوران.

ماده 29: وظایف و اختیارات هیات تحریریه به شرح زیر است:

الف- بررسی و اظهار نظر درباره موارد ارجاعی مدیر مسوول،سردبیر و سایر پیشنهادهای رسیده و تصمیم گیری در خصوص آنها(تصویب موارد مذکور با نظر مثبت نصف بعلاوه یک اعضا خواهد بود.)

ب- تایید علمی مقالات رسیده برای انتشار پس از بررسی اظهار نظر داوران.

تبصره1: هر مقاله با پیشنهاد ونظر هیات تحریریه برای حداکثر سه تن از متخصصان مربوطه جهت داوری ارسال می شود وپس ازدریافت نظر داوران و جمع بندی آنها نتیجه در شورا مطرح و در صورت احراز رای مثبت دو نفر از داوران مقاله پذیرفته می شود.

تبصره2: برای پذیرش  نهایی مقاله نظر مثبت حداقل یکی از داوران خارج از دانشگاه برای مقالاتی که نویسند داخل دانشگاه دارد الزامی است.

ج- ارایه راهکارهای اجرایی برای ارتقاء سطح کیفی مجله بر اساس اهداف ماده یک.

تبصره: جلسات هیات تحریریه با حضوراکثریت اعضا رسمیت می یابد و برای تصویب مقالات و موضوعات مطرح شده برای رای دوسوم اعضاء حاضر در جلسه الزامی است.

د) تصویب آیین نامه اجرایی ارائه شده توسط مدیر مسوول مجله.

ماده30: وظایف و اختیارات مدیر اجرایی عبارت است از:

الف- برقراری ارتباط و پیگیری امور مربوط به ارسال و چاپ مقالات با هماهنگی مدیر مسوول.

ب- برنامه ریزی جهت توزیع مجله و ارسال آن برای مشترکان.

ج- تنظیم ورسیدگی به امور مالی مجله و گزارش منظم آن به مدیر مسوول.

د- نظارت بر امور داخلی مجله و ارائه گزارش ماهانه به مدیر مسوول.

ماده31: فراهم نمودن مقدمات مربوط به تشکیل جلسات هیات تحریریه و شرکت در آنها به عنوان دبیر جلسه(بدون حق رای)و تنظیم صورت جلسات و ابلاغ مصوبات و پیگیریهای مربوطه بر عهده مدیر اجرایی است.

فصل چهارم: منابع مالی

ماده32: اعتبار مربوط به اداره،چاپ و انتشار مجله تا حداکثر شش شماره از محل اعتبارات پژوهشی،هدایا وسایر منابع در دانشگاه تامین می گردد. ادامه حمایت مالی مشروط به حفظ رتبه علمی از سوی مراجع ذیربط می باشد.

تبصره: برنامه ریزی مسوولان مجله برای تامین اعتبار باید به نحوی باشد که مجله بتواند حتی المقدور خودگردان اداره شود.

ماده33: نحوه و میزان پرداخت حق الزحمه ها(حق داوری،ویراستاری وحق الزحمه سردبیر و...)پس از تایید مدیر مسوول و طبق ضوابط مصوب دانشگاه صورت خواهد گرفت.

فصل پنجم: سایر موارد

ماده34: پاسخگویی در برابر دیدگاهها و مطالب مطرح شده در مقاله و دفاع در برابر ادعای مالکیت مطالب مقاله توسط شخص مدعی به عهده نویسنده مسوول می باشد.

ماده35- تفسیر موارد مسکوت در این اساسنامه، حسب مورد تابع ضوابط حاکم بر قوانین و آیین نامه های مربوط به مطبوعات و مجله های علمی مصوب کمیسیون نشریات علمی کشور و به عهده شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

ماده36: این اساسنامه با یک مقدمه در پنج فصل،36ماده و5 تبصره در جلسه.......شورای پژوهشی دانشگاه و جلسه......هیات رییسه به تصویب رسید و از تاریخ تصویب توسط هیات رییسه محترم دانشگاه لازم الاجرا می باشد.

دفعات مشاهده: 2348 بار   |   دفعات چاپ: 225 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
نشریه هنرهای صناعی ایران Journal of Iranian Handicrafts
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4269