کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی ساخت و کاربرد شیشه‌های تخت رنگی در معماری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1401

10.22052/hsi.2023.248341.1057

علیرضا شیخی؛ امیرحسین عباسی شوکت آباد


جهانی شدن در تولید و آموزش هنرهای سنتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 17-26

10.22052/hsi.2022.243611.0

سمانه(ثمین) رستم بیگی


مقایسه‌ای میان خرمهره در ایران و آثار مشابه آن در مصر باستان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 65-80

10.22052/1.2.65

انسیه سادات موسوی ویایه؛ عباس اکبری