نویسنده = محمد جابر جاری پور قهرود
گونه‌شناسی آثار زمودگری نصب‌شده بر درهای‌ ورودی ابنیۀ قاجاری کاشان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 65-82

10.22052/hsi.2023.248696.1082

محمد جابر جاری پور قهرود؛ فرزانه فرخ فر