آموزش درخواست همانندجویی در ایرانداک

به اطلاع  نویسندگان محترم نشریه هنرهای صناعی میرساند ابتدا باید مقاله خود را در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به نشانی https://tik.irandoc.ac.ir ثبت و سپس نتیجه آن را، درصورتی‌که میزان مشابهت آن زیر 15 درصد باشد، به همراه مقاله و سایر ضمایم در سامانه نشریه بارگذاری نمایند.

ایمیل نشریه: hsi@kashanu.ac.ir  شناسه نشریه: FYXFUL

راهنمای ثبت‌نام و درخواست مشابهت‌یابی مقاله در سامانه همانندجو (ایرانداک)