تماس با ما

پژوهشگران ارجمند می توانند به چند طریق با دفتر مجله ارتباط برقرار نمایند:

ارتباط با کارشناس مجله ( خانم قربان)
از طریق شماره وات ساپ 
۰۹۲۱۸۷۴۸۸۴۹ 

 پست الکترونیکی مجله:
hsi@kashanu.ac.ir

hsi.kashan@gmail.com

 ارتباط با مدیر مسئول مجله (دکتر عباس اکبری)

abbasakbari@kashanu.ac.ir

 ارتباط با مدیر داخلی مجله (مهندس ابوالفضل عرب‌بیگی)

arabbeigi@kashanu.ac.ir

آدرس پستی دفتر مجله:
کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده معماری و هنر، دفتر نشریه هنرهای صناعی ایران


CAPTCHA Image