چکیده مبسوط برای مقالات پذیرش شده

چکیده مبسوط برای مقالات پذیرش‌شده
به اطلاع نویسندگان محترم می‌رساند که براساس رویکرد جدید دوفصلنامۀ علمی «هنرهای صناعی ایران» و در راستای لزوم ‏توجه به کیفیت مقالات دریافتی و همچنین اراده و اهتمام مدیریت و هیأت تحریریه نشریه با هدف نمایه‌شدن در چکیده‌نامه‌ها و ‏نمایه‌های افزون‌تر و معتبرتر و در نتیجه افزایش اعتبار و منزلت نشریه در نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین‌المللی و نظام‌های ‏رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده مبسوط انگلیسی حداقل 700 کلمه و حداکثر‎  1000 ‎کلمه‌ای‎ ‎پس از پذیرش ‏مقاله در نشریه‎ ‎بر‌اساس آخرین نسخۀ اصلاح‌شده مقاله (با تاکید بر «نتایج») توسط نویسنده تهیه و از طریق سایت نشریه ارسال ‏گردد‎.‎
قابل ذکر است که در صورت‎ ‎پذیرش مقاله،‎ ‎لازم است که چکیده  مبسوط‎ ‌‏(فارسی و انگلیسی) توسط نویسنده‎ ‎حداکثر 10 روز بعد ‏از پذیرش مقاله‎ ‎همراه با فایل ورد تایید و امضای یک مدرس انگلیسی، از طریق سایت نشریه پیوست‎ ‎شود.‌‎ ‎

دستورالعمل نگارش چکیدۀ مبسوط انگلیسی ‌‎ (Extended Abstract)‎
چکیدۀ مقاله باید به‌‌طور صریح، موضوع و نتایج کار پژوهشی انجام‌شده را بیان کند. حدود 70 درصد از چکیده مبسوط باید شامل ‏بخش یافته‌ها و نتایج باشد‎.‎
فرمت چکیده مبسوط‎:‎
‏1.‏  عنوان
‏2.‏  نام نویسندگان به ترتیب و با درج مشخصات: (رتبه علمی، گروه، دانشگاه، شهر، کشور، ایمیل).  لازم است نویسنده ‏مسئول مشخص شود.‏
‏3.‏  مقدمه (150 کلمه)‏
‏4.‏  روش تحقیق (150 کلمه)‏
‏5.‏  یافته‌های تحقیق (400 کلمه‎(‎
‏6.‏  نتیجه (300 کلمه‎(‎
‏7.‏  کلیدواژه‌ها
‏8.‏  منابع
لازم به ذکر است که حداکثر یک جدول و یا نمودار می‌تواند در این چکیده وجود داشته باشد. کلیدواژه‌ها، فهرست منابع، نمودار و ‏جدول، جزء شمارش کلمات محسوب نمی‌شوند. منابع مرتبط با بخش «یافته‌های تحقیق» با عدد مورد اشاره و استناد قرار گیرند و در ‏انتهای چکیده مبسوط لیست شوند‎.‌‏ فهرست منابع مطابق با شیوه‌نامۀ نشریه تنظیم گردند. لازم به ذکر است که درج ‏DOI‏ یا DOR مقالات در ‏انتهای مشخصات این دسته از منابع، الزامی است.‏

راهنمای چکیده ی مبسوط:

عنوان..........................................................................................................................................

نام نویسندگان (نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی، گروه ، دانشگاه، شهر، کشور، ایمیل و نویسنده مسول)

..............................................................................................................................

مقدمه (150 کلمه) در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید

مواد و روش ها (300 کلمه): در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید

نتایج و یافته ها (400 کلمه): در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید

نتیجه گیری (150 کلمه): در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید

کلید واژه ها (حداکثر 5 کلید واژه): واژه، واژه، واژه، واژه، واژه،

شیوه ارجاع‌دهی بر اساس شیوه‌نامه ایران (تهیه شده توسط پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) می‌باشد و در متن مقاله به صورت (نام‌خانوادگی نویسنده سال انتشار، صفحه) انجام می‌گیرد به عنوان مثال: (کمال‌زاده ۱۳۸۸، ۴۰) و در فهرست منابع پایانی، به ترتیب حروف الفبا (به ترتیب منابع فارسی و انگلیسی) و مطابق با راهنمای زیر تنظیم می‌شود:
 
کتاب:
نام خانوادگی نویسنده، نام. سال نشر. نام کتاب، ترجمۀ نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر: ناشر.
- صارمی، کتایون، عباس رفیعی فراهانی، و فریدون امانی. ۱۳۷۲. موزه‌های ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

مقاله:
نام خانوادگی نویسنده، نام. سال نشر. «عنوان مقاله.» نام نشریه. دوره (شماره) / ش. (شمارۀ پیاپی): شمارۀ صفحه آغاز - پایان مقاله. کد .DORیاDOI
- رستخیز، سارا، و عفت السادات افضل طوسی. ۱۳۹۶. «تأثیر فرهنگ بر زیبایی‌شناسی در تاریخ هنرهای صناعی ایران.» پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام. ش. ۲۰: ۱۳-۳۰.DORیا DOI
 
پایان‌نامه:
نام خانوادگی نویسنده، نام. سال نشر. «عنوان پایان‌نامه.» پایان نامه نام مقطع. نام دانشگاه.
- محمدی‌زاده، ­اکرم. ۱۳۸۸. «بررسی روند تحولات طرح و ساخت مهر انگشتری‌های قاجار.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
 
مقاله الکترونیکی:
نام خانوادگی نویسنده، نام. سال نشر. «نام مقاله.» نام نشریه الکترونیکی یا تارنما. نشانی اینترنتی. (تاریخ دسترسی). 
- Ernst J. Grube. ۲۰۱۱, “CERAMICS xiv. The Islamic Period, ۱۱th-۱۵th centuries,” Encyclopaedia Iranica.
http://www.iranicaonline.org/articles/ceramics-xiv. (accessed on ۳۰ December ۲۰۱۲).
 

منابع حتما باید به ترتیب حروف الفبا باشد و اگر ترجمه انگلیسی فارسی است حتما انتهای آن، عبارت  [In Persian] آورده شود.

حتما سال های شمسی و قمری که در منابع فارسی هست و میخواهید ترجمه به انگلیسی انجام دهید تاریخ به میلادی تبدیل میشود 

ضروری است خلاصه انگلیسی‎ ‎همراه با چکیده مبسوط فارسی در قالب فایل ورد‎ ‎تنظیم شده و با عنوان چکیده مبسوط در سامانه نشریه ‏بارگذاری شود.‏

 نمونه ای ازفایل چکیده مبسوط و منابع به انگلیسی برای راهنمایی نویسندگان