لیست داوران

نام نام خانوادگی ایمیل
جواد حسین زاده ساداتی javadhoseinzadeh@gmail.com
ملیکا یزدانی yazdani۱۰۱@yahoo.com
حسن عزیزی azizi@kashanu.ac.ir
فریده آفرین f.afarin@semnan.ac.ir
معصومه طوسی samira.toosi@semnan.ac.ir
محمدرضا غیاثیان mrgh۷۳@yahoo.com
امیرحسین چیت سازیان chitsazian@KASHANU.AC.IR
ابوالفضل عرب بیگی abolfazl.arabbeigi@gmail.com
غلامرضا صالح علوی gr.salehalavi@gmail.com
حسین ستار tadrik۱۳۹۰@gmail.com
عباس اکبری abbas_a_uk@yahoo.com
محسن جاوری javeri@kashanu.ac.ir
لیلا مکوندی makvandi.l@kashanu.ac.ir
فتحعلی قشقائی فر ghashghaeifr@yahoo.com
رضا نوری شادمهانی nourishad.r@gmail.com
مهران ملک malek.woodart@gmail.com
احمد صالحی کاخکی ahmadsalehikakhki@yahoo.com
علی رضا طاهری artaheri@arts.usb.ac.ir
مجید نیکویی mdnikooee@yahoo.com
مهران هوشیار houshiar@soore.ac.ir
مهناز شایسته فر shayestm@modares.ac.ir
احمد اکبری akbari@kashanu.ac.ir
ایمان زکریایی کرمانی i.zakariaee@aui.ac.ir
اصغر فهیمی فر fahimifar@modares.ac.ir
یعقوب آژند yazhand@ut.ac.ir
غلامرضا طوسیان reza.tousian@yahoo.com
علیرضا فولادی fouladi۲@yahoo.com
افسانه قانی ghane۵۴@hotmail.com
الهه ایمانی elahe.imani۱@gmail.com
قباد کیان مهر q.kiyanmehr@aui.ac.ir
محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار jelodar@ut.ac.ir
حمید رضا جیحانی jayhani@kashanu.ac.ir
ربابه خاتون پیله فروش kh_pilehforoush@yahoo.com
محمد شکیبادل shakibadel@gmail.com
مریم کلبادی نژاد maryam.kolbadi@gmail.com
بیژن اربابی bijanarbabi@yahoo.com
فرهاد باباجمالی babajamali_farhad@yahoo.com
رضا سنجری teachrug@yahoo.com
خشایار قاضی زاده khashayarghazizadeh@yahoo.com
مهدی کشاورز افشار mehdi.k.afshar@gmail.com
حمید  رضا فرشچی h.r.farshchi۴۶@gmail.com
محمد علی رجبی m.a_rajabi@yahoo.com
اشکان رحمانی rahmani.ashkan@yahoo.com
سعید امیرحاجلو saeed.hajloo@gmail.com
صمد سامانیان samanian_s@yahoo.com
فهیمه باباحجیان fahimeh_baba@yahoo.com
محمود حاجی نصیری m_hajinasiri۱۱@yahoo.com
علیرضا بهارلو alireza_baharloo۵۹۱۷@yahoo.com
علیرضا شیخی ar.sheikhi۵۹@yahoo.com
مهدی امرائی asare۱۳۸۴@yahoo.com
قادر شیراوانی gshiravani@gmail.com
احمد دانائی نیا danaeinia@kashanu.ac.ir
مریم مونسی سرخه m.mounesi@alzahra.ac.ir
فریده طالب پور talebpour@alzahra.ac.ir
محمد مهرنیا mehrnia@semnan.ac.ir
مصطفی رستمی mostafa.rostami۱۳۴۸@gmail.com
احسان آرمان ehsan.arman@semnan.ac.ir
ناهید رحمان پور n.rahmanpour@alzahra.ac.ir
سید سعید سید احمدی زاویه szavieh@art.ac.ir
مجید ضیائی majidziaee@yahoo.com
محمد اعظم زاده a.azamzadeh@yahoo.com
فرهاد خسروی بیژائم farhadkhosravi۱۲۱@yahoo.com
حمید فرهمند بروجنی farahmandhamid@gmail.com
مهدی مکی نژاد makinejadm@gmail.com
اصغر جوانی a_javani@aui.ac.ir
الهه پنجه باشی elaheh_۱۴۱@yahoo.com
سید جلال الدین بصام bassamsje@hotmail.com
عباس حسینی ab_h۸۲@yahoo.com
حسن خاتمی hkhatami@kashanu.ac.ir
فرانک کبیری fkabiri۵۷@gmail.com
سید عبدالمجید شریف زاده s_a_majidsharifzade@yahoo.com
حمید کارگر h.kargar۵۶@gmail.com
نیلوفر ملک n.malek@aui.ac.ir
محمد مشهدی نوش آبادی mmn۵۱۳۵@kashanu.ac.ir
فاطمه گلدار fa.goldar@gmail.com
زهرا چیت سازیان chitsazian.z@gmail.com
ابراهیم رایگانی e.raiygani@neyshabur.ac.ir
شهریار شکرپور shahryar.ph@gmail.com
سعید خودداری نائینی khoddari@gmail.com
اسماعیل مزروعی نصرآبادی drmazroui@kashanu.ac.ir
محمد گنجی m.ganji@kashanu.ac.ir
میترا شاطری Shateri.mitra@lit.sku.ac.ir
سید علی مجابی alimojabi@gmail.com
محمدکاظم حسنوند mkh@modares.ac.ir
نرگس نیکخواه قمصری n_nikkhah_gh@yahoo.com
محمدرضا ریاضی mohammadrezariazi@gmail.com
نیکو شجاع نوری n.shojanoori@alzahra.ac.ir
آرمان شیشه گر arman.shishegar@yahoo.com
مهناز محمدزاده میانجی m.mianji@alzahra.ac.ir
حسین سرپولکی hsarpoolaky@iust.ac.ir
فهیمه حیدری fahimeh.he@gmail.com
ابوالقاسم دادور ghadadvar@yahoo.com
داوود شادلو shadloudavood@gmail.com
علیرضا خواجه احمد عطاری a.attari@aui.ac.ir
طیبه صباغپور Tsabaghpour@gmail.com
افهمی افهمی afhami@modares.ac.ir