راهنمای نگارش مقاله


ساختار مقاله ارسالی:

مقاله باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان تدوین شده باشد. مقاله در نرم­افزارWord بدون اشتباه تایپی، با قلمBMitra ۱۲  و تیترها به صورت Bold تنظیم شده باشند.

 توجه: متن مقاله ارسالی (تمام متن فارسی و چکیدۀ انگلیسی) حداکثر در قالب ۶۰۰۰ کلمه تنظیم شود.

در فایل مشخصات نویسندگان، الزامی است این موارد به فارسی و انگلیسی درج گردند: عنوان مقاله، مشخص نمودن ترتیب نویسندگان با ذکر نام و نام خانوادگی نویسندگان، ثبت رتبه علمی، نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسندگان، همچنین شماره تلفن و پست الکترونیکی نویسنده مسئول.

 

  در صورتی که مقاله حاصل طرح پژوهشی، رساله دکتری یا پایان‌نامه کارشناسی ارشد باشد، درج عنوان طرح پژوهشی، رساله یا پایان نامه و نام استاد راهنما ضروری است.

 
 
 
 ارکان مقاله نیز به ترتیب دربرگیرنده موارد زیر است: 
چکیده، مقدمه، پیشینۀ تحقیق، بدنۀ تحقیق (شامل بحث، تحلیل و یافته‌ها)، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، پی‌نوشت‌ها، منابع و بخش انگلیسی.
 
* چکیده
در یک صفحه اختصاصی شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی (بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر ۵ واژه) تنظیم گردد. چکیده باید آمیزه‌ای از معرفی موضوع و طرح مسأله، اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش، اهداف، روش‌شناسی و یافته‌ها و نتایج پژوهش به اختصار باشد. دقت شود چون چکیده پس از تکمیل تحقیق نوشته می‌شود، زمان افعال انجام شده در پژوهش، باید به صورت گذشته باشد.
 
* مقدمه
باید به ترتیب شامل مسأله پژوهش، اهداف پژوهش، سؤالات اصلی پژوهش و روش تحقیق باشد. در بخش روش تحقیق، به روش انجام پژوهش، شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعۀ آماری، تعداد نمونه مورد بررسی، روش نمونه‌گیری، روش تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات پرداخته شود.
 
* پیشینۀ تحقیق
برای کلیه مقالات الزامی و ضروری است و باید عناوین کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با پیشینۀ پژوهش با ذکر سال انتشار گنجانده شوند.
 
* نتیجه‌گیری
باید به‌گونه‌ای منطقی، مستدل و روشن‌کننده، بحث و یافته‌ها و به‌ویژه پاسخ به سؤالات اصلی مقاله باشد.
 
* سپاسگزاری
در صورت تمایل، از افراد و نهادهایی که به نحوی در به ثمر رسیدن مقاله نقش داشته‌اند، قدردانی می‌شود.
 
* پی‌نوشت‌ها‌
معادل واژه‌ها، علایم اختصاری که به ترتیب در متن شماره‌گذاری شده‌اند و تحت عنوان پی‌نوشت در انتهای مقاله قرار می‌گیرند.
 
* منابع
شامل منابع فارسی و غیر فارسی می باشد که در متن مورد استناد قرار گرفته‌اند و متکی به آخرین منابع داخلی و خارجی در حوزه مورد بحث هستند. شیوه ارجاع‌دهی بر اساس شیوه‌نامه ایران (تهیه شده توسط پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) می‌باشد و در متن مقاله به صورت (نام‌خانوادگی نویسنده سال انتشار، صفحه) انجام می‌گیرد به عنوان مثال: (کمال‌زاده ۱۳۸۸، ۴۰) و در فهرست منابع پایانی، به ترتیب حروف الفبا (به ترتیب منابع فارسی و انگلیسی) و مطابق با راهنمای زیر تنظیم می‌شود:
 
کتاب:
نام خانوادگی نویسنده، نام. سال نشر. نام کتاب، ترجمۀ نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر: ناشر.
- صارمی، کتایون، عباس رفیعی فراهانی، و فریدون امانی. ۱۳۷۲. موزه‌های ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

مقاله:
نام خانوادگی نویسنده، نام. سال نشر. «عنوان مقاله.» نام نشریه. دوره (شماره) / ش. (شمارۀ پیاپی): شمارۀ صفحه آغاز - پایان مقاله.
- رستخیز، سارا، و عفت السادات افضل طوسی. ۱۳۹۶. «تأثیر فرهنگ بر زیبایی‌شناسی در تاریخ هنرهای صناعی ایران.» پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام. ش. ۲۰: ۱۳-۳۰.
 
پایان‌نامه:
نام خانوادگی نویسنده، نام. سال نشر. «عنوان پایان‌نامه.» پایان نامه نام مقطع. نام دانشگاه.
- محمدی‌زاده، ­اکرم. ۱۳۸۸. «بررسی روند تحولات طرح و ساخت مهر انگشتری‌های قاجار.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
 
مقاله الکترونیکی:
نام خانوادگی نویسنده، نام. سال نشر. «نام مقاله.» نام نشریه الکترونیکی یا تارنما. نشانی اینترنتی. (تاریخ دسترسی). 
- Ernst J. Grube. ۲۰۱۱, “CERAMICS xiv. The Islamic Period, ۱۱th-۱۵th centuries,” Encyclopaedia Iranica.
http://www.iranicaonline.org/articles/ceramics-xiv. (accessed on ۳۰ December ۲۰۱۲).
 
راهنمایی در خصوص تصاویر و نمودارها
تعداد عکس‌ها‌، نگاره‌ها، جداول و غیره حداکثر ۱۵ عدد و با کیفیت مناسب تهیه شوند. شماره و مأخذ عکس‌ها،‌ نگاره‌ها و ... به ترتیبی که در متن اشاره می‌شود، در ذیل آنها قید گردد. تصاویر باید با دقت ۳۰۰ dpi و با فرمت jpg ارسال شوند. در موارد ضروری و در صورت نیاز به ارائه تصاویر بیش‌تر، باید در قالب جدول تنظیم شوند.
به کلیه جداول و نمودارها در متن اشاره شده و به‌صورت مسلسل شماره‌گذاری و با درج مشخصات و مأخذ آنها در بالای جدول و پایین نمودار تنظیم گردند.
 
* ** با توجه به چاپ سیاه و سفید نشریه، از رنگ به عنوان عامل تمایز در تصاویر و نمودارها استفاده نشود.
 
نکات تکمیلی
          
* بخش انگلیسی
در پایان مقاله و پس از منابع می‌آید و شامل عنوان و چکیده انگلیسی (۳۰۰ تا ۴۰۰ کلمه) و کلید‌واژه‌ها می‌باشد.
 
ضروری است پیش از ارسال مقاله، اصول اخلاقی نشریه هنرهای صناعی ایران را مطالعه فرمایید.
تنها مقالاتی مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرند که ساختار آنها بر اساس فرمت مجله تنظیم شده باشد. چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتارهای علمی نشریه به طریق مزبور باشد، قبل از ارائه به هیئت تحریریه، به نویسنده برگشت داده خواهد شد.
ارائه مقاله به نشریه هنرهای صناعی ایران صرفا از طریق ثبت نام در سامانه http://hsi.kashanu.ac.ir و بارگذاری مقاله در این سامانه امکانپذیر است.
نویسنده/نویسندگان موظف هستند مشخصات کامل خود را به همراه رتبه علمی، نام موسسه یا محل اشتغال و یا دانشگاه محل تحصیل، نشانی محل اقامت، شماره تلفن‌های تماس (ثابت و همراه) و پست الکترونیکی، در سامانه ثبت نمایند.
این نشریه با استفاده از نرم‌افزار مشابهت‌یاب ایرانداک، به تحلیل مقالات از لحاظ سرقت ادبی و تقلب و سوء رفتارهای احتمالی می پردازد و در صورت اثبات هر سوء رفتار، با آن برخورد خواهد کرد.
در زمان ارسال مقاله، ضروری است فرم تعهدنامۀ نویسندگان، و فرم تعارض نویسندگان تکمیل( با امضای نویسندگان] در سامانه بارگذاری شود.
پ
پیش از تعیین تکلیف نهایی مقالۀ دریافتی (پذیرش/ رد)، از پذیرش و داوری مقالات جدید از نویسندگان مقالۀ تحت بررسی معذور می‌باشیم.
استفاده از اطلاعات مندرج در مقالات مجله هنرهای صناعی ایران، با ذکر دقیق مأخذ در نشریه‌های دیگر بلامانع است.
‏• هزینۀ داوری اولیه: 900.000 ریال و در صورت نیاز به انجام داوری سوم، مبلغ 450.000 ریال دیگر اخذ خواهد گردید. ‏در صورت پذیرش مقاله، از نویسنده مسئول، مبلغ 3.100.000 ریال بابت هزینه‌های ویراستاری فارسی و انگلیسی و ‏صفحه‌آرایی مقاله دریافت می‌گردد. بعد از بارگذاری مقالات روی سایت، در صورت تمایل و درخواست نویسنده/نویسندگان ‏برای ارسال نسخه چاپی، هزینه جداگانه‌ای دریافت می‌گردد.‏
توجه کنید: اگر تعداد کلمات از حدود 6000 کلمه‌‌ای که در شیوه‌نامه نشریه ذکر شده بیشتر شود، برای هر صفحه اضافه، ‏مبلغ 300.000 ریال اخذ خواهد شد.‏