کلیدواژه‌ها = ارزش‌های تصویری
زیبایی‌شناسی گبه بختیاری بر اساس الگوی هنر قومی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 125-140

10.22052/3.1.125

حسین ابراهیمی ناغانی