راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله


ساختار مقاله ارسالی:

مقاله باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان و در نرم­‌افزار Word بدون اشتباه تایپی، با قلمBMitra 12  و تیترها به صورت Bold تنظیم شده باشد.

 توجه: ضروری است متن مقاله ارسالی (‌متن فارسی و چکیدۀ انگلیسی) حداکثر در قالب ۶۰۰۰ کلمه تنظیم شود.
اگر تعداد کلمات از 6000 کلمه‌‌ای که در شیوه‌نامه نشریه ذکر شده بیشتر شود، برای هر صفحه اضافه، ‏مبلغ 300.000 ‏ریال اخذ خواهد شد.‏

در فایل مشخصات نویسندگان، الزامی است این موارد به فارسی و انگلیسی درج گردند: عنوان مقاله، مشخص‌نمودن ترتیب نویسندگان با ذکر نام و نام خانوادگی نویسندگان، ثبت رتبه علمی، گروه ، دانشگاه، شهر، کشور و پست الکترونیکی نویسندۀ مسئول.

 

  در صورتی که مقاله حاصل طرح پژوهشی، رساله دکتری یا پایان‌نامه کارشناسی ارشد باشد، درج عنوان طرح پژوهشی، رساله یا پایان نامه و نام استاد راهنما ضروری است.

 

  

 ارکان مقاله نیز به ترتیب دربرگیرنده موارد زیر است: 


چکیده، مقدمه، پیشینۀ پژوهش، بدنۀ تحقیق (شامل بحث، تحلیل و یافته‌ها)، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، پی‌نوشت‌ها، منابع و بخش انگلیسی.
 
*  چکیده

در یک صفحه اختصاصی شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی (بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر ۵ واژه) تنظیم گردد. چکیده باید آمیزه‌ای از معرفی موضوع و طرح مسأله، اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش، اهداف، روش‌شناسی و یافته‌ها و نتایج پژوهش به اختصار باشد. دقت شود چون چکیده پس از تکمیل تحقیق نوشته می‌شود، زمان افعال انجام شده در پژوهش، باید به صورت گذشته باشد.

 
*  مقدمه

باید به ترتیب شامل مسأله پژوهش، اهداف پژوهش، سؤالات اصلی پژوهش و روش تحقیق باشد. در بخش روش تحقیق، به روش انجام پژوهش، شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعۀ آماری، تعداد نمونه مورد بررسی، روش نمونه‌گیری، روش تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات پرداخته شود.

 
*  پیشینۀ تحقیق

برای کلیه مقالات الزامی و ضروری است و باید عناوین کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با پیشینۀ پژوهش با ذکر سال انتشار و توضیحی درخصوص این منابع گنجانده شوند.


 * نتیجه‌گیری

باید به‌گونه‌ای منطقی، مستدل و روشن‌کننده، بحث و یافته‌ها و به‌ویژه پاسخ به سؤالات اصلی مقاله باشد.
 
 * سپاسگزاری

در صورت تمایل، از افراد و نهادهایی که به نحوی در به ثمر رسیدن مقاله نقش داشته‌اند، قدردانی می‌شود.
 
*  پی‌نوشت‌ها

معادل واژه‌ها، علائم اختصاری که در متن به ترتیب عددی شماره‌گذاری شده‌اند و تحت عنوان پی‌نوشت در انتهای مقاله قرار می‌گیرند.
 
*  منابع

شامل منابع فارسی و غیرفارسی می باشد که در متن مورد استناد قرار گرفته‌اند و متکی به آخرین منابع داخلی و خارجی در حوزه مورد بحث هستند. شیوه ارجاع‌دهی براساس شیوه‌نامه APA می‌باشد و در متن مقاله به صورت (نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه) انجام می‌گیرد به عنوان مثال: (کمال‌زاده، ۱۳۸۸، ۴۰). دقت شود برای منابعی با سه نویسنده و بیشتر، در اولین ارجاع درون‌متنی، نام همۀ نویسندگان و در ارجاعات بعدی، نام نویسندۀ اول و همکاران به جای اسامی می‌آید. در فهرست منابع پایانی، به ترتیب حروف الفبا (به ترتیب منابع فارسی، عربی و انگلیسی) و مطابق با راهنمای زیر تنظیم می‌شود:

 کتاب:
نام‌خانوادگی نویسنده، نام. (سال نشر). عنوان کتاب (ایرانیک). ترجمۀ نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر: ناشر.


اتینگهاوزن، ریچارد و یارشاطر، احسان. (1379). اوج‌های درخشان هنر ایران. ترجمۀ رویین پاکباز و هرمز عبداللهی. تهران: نشر آگاه.

Bloom, J. M., & Blair, S. (2009). The Grove Encyclopedia Of Islamic Art And ‎Architecture. UK: Oxford University Press.‎


مقاله:

ضروری است شناسه منحصر به فرد‎ DOI ‎یا‎ DOR ‎ در انتهای ارجاعات هر مقاله به شرح زیر درج گردند:

نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال نشر). عنوان مقاله. عنوان نشریه (ایرانیک)، دوره‌(شماره)، شمارۀ صفحه آغاز – صفحه پایان مقاله.          

doi: XXX-XX


بختیاری، سهیلا، رضازاده، طاهر، و شادلو، داوود. (1401). بررسی عوامل مؤثر در فرش‌اندوزی اروپاییان در دورۀ ‏صفوی (سده‌های ‏دهم و یازدهم ه.ق). هنرهای صناعی ایران، 5(2)، 49-64. ‏doi: 10.22052/hsi.2022.248266.1049‎

 

Rajabzadeh, M., Elahi, S., Hasanzadeh, A., & Mehraeen, ‎M. (2022). Internet of Things in Supply Chain ‎Management: A Systematic Review Using the ‎Paradigm Funnel Approach. Iranian Journal of ‎Information Processing and Management, 37(1), ‎‎59-82. doi: 10.52547/jipm.37.1.59 [In Persian] ‎

پایان‌نامه:
نام‌خانوادگی نویسنده، نام. (سال نشر). عنوان رساله/ پایان‌نامه (رسالۀ دکتری/ پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده). دانشکده و نام دانشگاه، شهر.

محمدی‌زاده، ­اکرم. (1388). بررسی روند تحولات طرح و ساخت مهر انگشتری‌های قاجار (پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده). دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، تهران.

 

راهنمایی در خصوص تصاویر و نمودارها

عکس‌ها‌، نگاره‌ها، جداول و ... حداکثر ۱۵ عدد و با کیفیت مناسب تهیه شوند. شماره و مأخذ عکس‌ها،‌ نگاره‌ها و ... به ترتیبی که در متن اشاره می‌شود، در ذیل آنها قید گردد. تصاویر باید با دقت 300dpi و با فرمت jpg ارسال شوند. در موارد ضروری و در صورت نیاز به ارائه تصاویر بیش‌تر، باید در قالب جدول تنظیم شوند.

به کلیه جداول و نمودارها در متن اشاره شده و به‌صورت مسلسل شماره‌گذاری و با درج مشخصات و مأخذ در بالای جدول و پایین نمودار تنظیم گردند.


*** با توجه به چاپ سیاه و سفید نشریه، از رنگ به عنوان عامل تمایز در تصاویر و نمودارها استفاده نشود.
 
نکات تکمیلی

* بخش انگلیسی
در پایان مقاله و پس از منابع می‌آید و شامل عنوان و چکیده انگلیسی (۳۰۰ تا ۴۰۰ کلمه) و کلید‌واژه‌ها می‌باشد.
 

ضروری است پیش از ارسال مقاله، اصول اخلاقی نشریه هنرهای صناعی ایران را مطالعه فرمایید.

تنها مقالاتی مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرند که ساختار آنها براساس فرمت مجله تنظیم شده باشد. چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیۀ نوشتارهای علمی نشریه به طریق مزبور باشد، قبل از ارائه به هیئت تحریریه، به نویسنده برگشت داده خواهد شد.

ارائه مقاله به نشریه هنرهای صناعی ایران صرفا از طریق ثبت نام در سامانه http://hsi.kashanu.ac.ir و بارگذاری مقاله در این سامانه امکانپذیر است.

نویسنده/نویسندگان موظف هستند مشخصات کامل خود را به همراه رتبه علمی، گروه .دانشگاه، شهر، کشور و پست الکترونیکی، در سامانه ثبت نمایند.

این نشریه با استفاده از نرم‌افزار مشابهت‌یاب ایرانداک، به تحلیل مقالات از لحاظ سرقت ادبی و تقلب و سوء‌رفتارهای احتمالی می‌پردازد و در صورت اثبات هر سوء‌رفتار، با آن برخورد خواهد کرد.

در زمان ارسال مقاله، ضروری است فرم تعهدنامۀ نویسندگان، و فرم تعارض نویسندگان (با امضای همۀ نویسندگان) تکمیل شده و در سامانه بارگذاری شود.

 

پیش از تعیین تکلیف نهایی مقالۀ دریافتی (پذیرش/ رد)، از پذیرش و داوری مقالات جدید از نویسندگان مقالۀ تحت بررسی معذور می‌باشیم.

استفاده از اطلاعات مندرج در مقالات مجله هنرهای صناعی ایران، با ذکر دقیق مأخذ در نشریه‌های دیگر بلامانع است.

‏• هزینۀ داوری اولیه: 900.000 ریال و در صورت نیاز به انجام داوری سوم، مبلغ 450.000 ریال دیگر اخذ خواهد گردید. ‏در صورت پذیرش مقاله، از نویسنده مسئول، مبلغ 3.100.000 ریال بابت هزینه‌های ویراستاری فارسی و انگلیسی و ‏صفحه‌آرایی مقاله دریافت می‌گردد. بعد از بارگذاری مقالات روی سایت، در صورت تمایل و درخواست نویسنده/ نویسندگان ‏برای ارسال نسخه چاپی، هزینه جداگانه‌ای دریافت می‌گردد.‏