نویسنده = فتحعلی قشقایی فر
بررسی نقوش شاخص سفال گناباد و معنای نمادین آن‌ها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 99-114

10.22052/hsi.2022.243626.0

مهدی خداوردی؛ فتحعلی قشقایی فر؛ احمد سهرابی نیا