نویسنده = ������ ���������� ����������
مطالعۀ قوم‌نگاری حصیربافی مردم عرب خوزستان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 59-74

10.22052/hsi.2022.246324.1018

منصور کلاه کج؛ مهناز بنی تمیم