کلیدواژه‌ها = پارچه ابریشم
نقش شهریاران صفوی در پیشرفت صنعت پارچه‌های ابریشمین ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 109-124

10.22052/3.1.109

تقی حمیدی منش؛ ناهید جعفری دهکردی