کلیدواژه‌ها = گوهرتراشی
بازیابی مفهوم و عملکرد چرخ‌های حکاکی در گوهرتراشی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 5-16

10.22052/3.2.5

یعقوب آژند؛ مهدی ارجمند اینالو