کلیدواژه‌ها = تزیینات شیشۀ اسلامی
نوآوری‌های شیشه‌گری اسلامی در سده‌های پنجم و ششم هجری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 109-120

10.22052/3.2.109

آرزو خانپور؛ عباس کریمی