کلیدواژه‌ها = هنر قاجار
مطالعه و تحلیل نقوش کاشیکاری های هفت رنگ خانه قاجاری عطروش در شیراز به منظور دستیابی به تنوع نقوش و اشکال مختلف هر نقش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22052/hsi.2023.252857.1118

قباد کیان مهر؛ فروغ کریمی پور دوانی نژاد


گونه‌شناسی آثار زمودگری نصب‌شده بر درهای‌ ورودی ابنیۀ قاجاری کاشان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 65-82

10.22052/hsi.2023.248696.1082

محمد جابر جاری پور قهرود؛ فرزانه فرخ فر