کلیدواژه‌ها = ختایی
گل و بلبل؛ استحالۀ گیاه مقدس در هنر ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 101-114

10.22052/hsi.2022.243628.0

محمد سواری؛ علیرضا شیخی