کلیدواژه‌ها = دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر
جهانی شدن در تولید و آموزش هنرهای سنتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 17-26

10.22052/hsi.2022.243611.0

سمانه(ثمین) رستم بیگی