کلیدواژه‌ها = کارشناسی صنایع دستی
ارزیابی روش تدریس اکتشافی هدایت‌شده برای درسِ هندسۀ نقوش دورۀ کارشناسی صنایع دستی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 75-88

10.22052/hsi.2022.246519.1032

حسین نوروزی قره قشلاق؛ سمیه صالحی؛ حجت اله رشادی