کلیدواژه‌ها = نظام قدرت
تبیین تأثیرات نظام قدرت بر منسوجات دورۀ قاجار

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 105-122

10.22052/hsi.2022.245991.0

ملیحه صالحیه یزدی؛ زینب صابر