کلیدواژه‌ها = استعارۀ نی
ترجمان بصری استعارۀ «نی» در نگاره‌های لیلی‌ و مجنون

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 5-18

10.22052/hsi.2022.246469.1029

زینب رجبی؛ محمدکاظم حسنوند