کلیدواژه‌ها = فیروزه‌تراشی
جایگاه هنرحکاکی خطوط و کنده کاری نقوش درفیروزه‌تراشی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22052/hsi.2023.248874.1092

سکینه مرادی بجستانی؛ سامان فرزین؛ آرزو پایدار فرد