صنایع‌دستی، حلقۀ اتصال هویت و برند در صنعت بسته‌بندی

نوع مقاله : علمی -ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری .مربی، گروه صنایع دستی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری، مربی، گروه طراحی صنعتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناس ارشد،مدرس.گروه صنایع دستی.دانشگاه سمنان.سمنان.ایران

چکیده

در این مقاله پس از معرفی مفاهیمی نظیر برند و بسته‌بندی و نیز معرفی و بیان صنایع‌دستی و ویژگی‌های هنرهای سنتی و بومی ایران، تلاش شده با برشمردن توانمندی‌ها و پتانسیل این صنایع و هنرها، امکان استفادۀ آن‌ها در صنعت بسته‌بندی به‌منظور هویت‌مندی و ارتقای برند تبیین گردد. در این راستا و در عصر حاضر، رویکردهایی نظیر طراحی پایدار و سبز نیز از اهمیت بسیار زیادی در فرایندهای طراحی بسته‌بندی برخوردارند که توجه به این مهم نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در بخش دیگری از این نوشتار، ضمن اشاره به اهمیت هویت در طراحی بسته‌بندی، به اهمیت مفهوم COO پرداخته و اهمیت استفاده از داشته‌های فرهنگی و سنتی هنر ایران مورد توجه قرار گرفته است، زیرا ارتقای صنایع‌دستی در دنیای امروز منفک از چالش‌های پیش رو نیست. در واقع به نظر می‌رسد صنایع‌دستی با حفظ ویژگی‌های اصیل خود، به‌خصوص داشتن بار فرهنگی، یگانگی و منحصربه‌فرد بودن، می‌تواند به‌عنوان یک بسته‌بندی کامل و با رعایت نکات کلیدی آن نظیر حفاظت از محصول، هویت‌سازی، جاذبۀ خرید و تشخص‌بخشی و... مورد استفادۀ صاحبان صنایع و مشاغل قرار گیرد. این پژوهش به روش توصیفی‌تحلیلی انجام شده است و برای تبیین هدف پژوهش، نمونه‌های طراحی‌شده از صنایع‌دستی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. سپس این نمونه‌ها بر اساس قیمت تمام‌شده و کاربردشان و همچنین، هزینۀ تولید تقسیم‌بندی شد و در پایان، بر اساس این تقسیم‌بندی، پیشنهادات پژوهشگران مبنی بر به‌کارگیری روش‌های مدیریتی و تشویقی به‌منظور توسعۀ امکان استفاده از صنایع‌دستی به‌عنوان بسته‌بندی ارائه گردید.کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Handicrafts as a Link between Identity and Branding in Packaging Industry

نویسندگان [English]

 • Ehsan Arman 1
 • Farhad Ale ali 2
 • Mitra Zakerin 3
1 Ph.D. Candidate, Handicrafts Department, Semnan University of Semnan, Iran
2 Ph.D. Candidate, Industrial Design Department, Semnan University of Semnan, Iran;
3 Master's degree, Handicrafts Department, Semnan University of Art, Semnan, Iran
چکیده [English]

 
In this paper researchers give an introduction to concepts of brand and packaging with special attention to packaging designers and industry owners as well as concepts such as green industries and the reduction of environmental pollutants in the world. Incidentally, introducing and expressing handicrafts and features of traditional and indigenous arts of Iran are to be discussed. Here, we examine the possibility of using them in packaging industry in order to identify and promote the brand. In the other part of this article, while pointing to the importance of identity in packaging design, we discuss the importance of the concept of COO and the significance of using cultural and traditional features of Iranian art in such as field.
This article is done in descriptive-analytical methodology and on the basis of some extant examples in the world. Handicrafts are divided here into three groups from the perspective of packaging and production costs as follows: cheap (products such as some hand-woven fabrics and traditional prints), fine (products such as mat weaving, simple wooden and ceramic boxes), and expensive (products such as inlaid boxes, special fabrics such as cashmere, etc.).
According to the main title of the research, the authors believe that different types of handicrafts can be used as packaging for other products. Retaining their original characteristics, especially cultural potentials, unity and uniqueness; it seems that handicrafts can be used as a complete package by observing their key points such as product protection, identity building, purchase attraction and personalization for industry and business owners.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Branding
 • Packaging
 • Handicrafts
 • COO
 • Identity
 1.  

  1. آرمان، احسان. 1393. «هنرهای سنتی، کلید بازیابی هویت در فضای شهری معاصر». اولین کنگرۀ بین‌المللی افق‌های جدید در معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس. https://www.symposia.ir/HIAP01.
  2. آل علی، فرهاد. 139۶. «مطالعه راهکارهای توسعه برندینگ در طراحی بسته‌بندی». فصلنامۀ علمی‌ترویجی علوم و فنون بسته‌بندی، ش. 30: ۶ـ17.
  3. پوپ، آرتور اپهام. 1380. شاهکار‌های هنر ایران. ترجمۀ پرویز ناتل خانلری. تهران: انتشارت علمی و فرهنگی.
  4. فیض، داوود، و اکبر سلحشور. 1387. نقش بسته‌بندی در بازاریابی. سمنان: انتشارات دانشگاه سمنان.
  5. Alreck, Pamela L. and Robert B. Settle. 1999. Strategies for bulding consumer brand preference, Journal of Product s & Brand Management 8 (2):130-144.
  6. Chen, C. H. 2001. Using free association to examine the relationship between the characteristics of brand associations and brand equity. Journal of Product & Brand Management 10 (7): 439-451.
  7. Nagashima, A. 1970. A comparison of Japanese and US attitudes toward foreign products. Journal of Marketing 34 (1): 68-74.
  8. O̕ Shaughnessy, john and Nicholas O̕ Shaughnessy. 2004. Persuation in advertising. The edition, London: Routledge Pub.
  9. https://arahandmade.com/product/hand-bag-sq-580-m/
  10. https://picclick.com/Hand-Made-Carbon-Fibre-Watch-Luxury-Case-Storage-132634765430.html
  11. https://www.azafranesmanchegos.com/en/shop/page/2/
  12. https://www.dsource.in/resource/packaging-handicrafts-products/slide-show
  13. https://www.intracen.org/layouts/searchresults.aspx?searchtext=PACKIGING
  14. https://www.iraaloom.com/product/handmade-ladies-handbag/