دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، شهریور 1400، صفحه 5-169 (6) 

علمی -ترویجی

بررسی نقوش شاخص سفال گناباد و معنای نمادین آن‌ها

صفحه 99-114

10.22052/hsi.2022.243626.0

مهدی خداوردی؛ فتحعلی قشقایی فر؛ احمد سهرابی نیا