بررسی شکل و تزیینات مرکب‌دان‌های فلزی ایرانی (سده‌های 5ـ10 ه.ق) محفوظ در موزۀ متروپلیتن

نوع مقاله : علمی -ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه فرش و هنر اسلامی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران (نویسنده مسئول)‏

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد هنر اسلامی (مطالعات تاریخی)، گروه هنر اسلامی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

 آثار فلزی ایران ازجمله مجموعه‌‌های بااهمیت و دارای ارزش هنری بالا هستند که مانند دیگر آثار هنری آن، قدمت زیادی دارند  و ویژگی‌‌های ‏مهمی چون فرهنگ، دین، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زمانۀ خود و هم‌چنین نماد و نشانه‌‌هایی مربوط به دوران ظهور خویش را ‏انعکاس می‌‌دهند. با توجه به اهمیت خوشنویسی در هنر اسلامی، مرکب‌‌دان‌‌‌‌ها نیز جزو وسایلی هستند که در رابطه با این هنر به کار گرفته ‏می‌‌شوند. تا به این زمان پژوهشی در رابطه با مرکب‌‌دان‌‌های فلزی موزه متروپلیتن به‌طور خاص انجام نگرفته است. لذا در این پژوهش ‏مرکب‌‌دان‌‌های فلزی ایرانی متعلق به سده‌های ۵-10 ه.ق (11-16 م.) از نظر شکل، تزیینات و نقوش به‌‌کار رفته مورد بررسی قرار می‌‌گیرند. ‏بر این اساس، سوالات مقاله حاضر این‌‌چنین تبیین می‌‌شود: تزیینات به‌‌کار رفته در مرکب‌‌دان‌‌های مذکور چه ویژگی‌‌هایی دارند و شامل چه ‏نقوشی هستند؟ این پژوهش به‌ روش توصیفی ـ تاریخی انجام شده و جمع‌‌آوری اطلاعات آن به‌صورت کتابخانه‌‌ای و‎ ‎با گردآوری تصاویر از ‏سایت موزه متروپلیتن بوده است. نتایج مشخص می‌‌کند در پنج نمونه مرکب‌‌دان از سده‌های ۵ـ7 ه.ق، شکل مرکب‌‌دان‌‌ها مدور است و یا ‏درپوشی مسطح با گنبد یا برجی در مرکز درپوش بر پایۀ عمودی کوتاه‎ ‎تعبیه شده و تعدد نقوش به‌کار رفته بر این آثار به‌ترتیب نقوش گیاهی، ‏انسانی، حیوانی و خوشنویسی و صور فلکی متأثر از علم نجوم (که در مکتب خراسان و توسط دانشمندان ایرانی پیشرفت کرده است) ‏می‌باشد. در مرکب‌‌دان سدۀ 10 ه.ق، نقوش حیوانی و پیچش نقوش گیاهیِ نزدیک به هنر تشعیر ایرانی و با ظرافت بیش‌تر و طبیعت‌گرایانه ‏ترسیم شده‌‌اند و شکل مرکب‌‌دان بر پایۀ برج‌‌ها و برگرفته از معماری و به فرم استوانه‌‌ای بلند و با درپوشی گنبدی به نماد آسمان ساخته ‏شده‌‌‌است. درمجموع، تزیینات گیاهی بیش‌ترین و نقوش هندسی (نقش شمسه، چلیپا و الگوی هفت دایره) و صور فلکی، کم‌ترین تعداد را به ‏خود اختصاص داده‌اند. اسب، شیر، آهو، خرگوش و گرگ نقوش جانوری پرکاربرد هستند که در میان قاب‌‌های هندسی و یا در بطن ‏پیچک‌‌های طوماری و اسلیمی‌‌ها قرار گرفته‌‌اند. نقوش انسانی، سوار بر اسب و یا در قالب صور ‌‌فلکی تصویر شده‌اند. کتیبه‌‌های خوشنویسی در ‏نوارهای پایین و بالای مرکب‌‌دان و روی درپوش استفاده شده و خط کوفی و نسخ، بیش‌ترین کاربرد را در تزیین مرکب‌‌دان‌‌ها داشته‌‌اند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Shape and Decorations on Iranian Metal Inkwells (5th-10th Centuries A.H.) Preserved in the Metropolitan Museum

نویسندگان [English]

  • Arezoo Paydarfard 1
  • Fatemeh Etminani 2
1 Assistant Professor, Department of Carpet and Islamic Art, University of Birjand, Birjand, Iran (Corresponding Author)
2 Master's Student of Islamic Art (Historical Studies), Department of Islamic Art, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Introduction
Inkwells are tools considered in relation to the art of calligraphy. Until now, no study has particularly been done on the metal inkwells of the Metropolitan Museum. Therefore, this study addresses the Iranian metal inkwells, belonging to the 11th-16th centuries AD (5-10 A.H.), in terms of their shape, decorations, and patterns. In the middle centuries, metal inkwells were highly popular and exported to other countries; this fact highlighted their importance and beauty among other Iranian metal works in Islamic era (Shea, 2018, 45). In order to determine the features of these Iranian metal inkwells in terms of shape, decorations, and motifs from the 11th-16th centuries in the Metropolitan Museum, this study first addresses the metalworks of the Seljuk and Safavid eras; then, it identifies and analyzes the common designs and decorations of inkwells in terms of vocabulary, usage, and appearance.
Research Method
This study examined and compared 6 Iranian metal inkwells preserved in the Metropolitan Museum, belonging to the 11th, 12th, 13th, and 16th centuries (5, 6, 7, and 10 A.H.), with and without lids; most of these works belonged to Khorasan region in terms of shape (the type of lid) and decorations. For this purpose, a brief history of the art of metalworking from the 5th to the 10th centuries AH was provided; the inkwell terminology was extracted from reliable encyclopaedias. Then, the samples were examined in terms of shape and composition of decorative surfaces. Decorative motifs of the inkwells were also examined in terms of plant, animal, geometric, constellation, human figures, and calligraphy categories, including  the use of floral Kufi or Naskh scripts by providing analytical tables and motif frequency diagrams. Data was collected in the form of library and documentary reviews, and images were collected from the website of the Metropolitan Museum.
Research Findings
This study used 6 samples of decoration, including plant motifs, animal motifs, human motifs, constellations, geometric motifs, and calligraphic inscriptions. Plant decorations were the most common, and geometric motifs and constellations were the least common ones. They made use of a  variety of khataei motifs, including round flowers, Shah Abbasid, and leaves along with chiaroscuro or morassae as well as ivy stems and scrolls often leading to animal heads or filling the background with geometric and human elements, constellations, and so on. . Horses, lions, gazelles, rabbits, and wolves were the widely used animal motifs that were placed among geometric frames or within the scroll ivy and arabesques, and in their background.. It was noted that animal motifs were placed in a regular rhythm at certain distances and faces of the inkwells, or they were symmetrical. Geometric motifs included sun and cross (chalipa) motifs and seven circle patterns. Human motifs were depicted in the samples on horseback or in the form of constellation motifs. Constellations were also associated with human and animal motifs due to he conventional illustration method. Calligraphic inscriptions were used on the lower and upper bands of the inkwell as well as on the cover. Additionally, Kufi and Naskh scripts with prayer phrases  for health, dignity, and happiness of the owner of the inkwell were the most common ones. Metal inkwells, used in different periods of Iranian art, indicate the importance of calligraphy in different regions of Iran such as Khorasan and Isfahan. Decorations and motifs, used in the works left from the 12th and 13th centuries AD (Seljuk period), contained mostly plant motifs, despite the flourishing of astronomy in the Seljuk period and by Iranian scientists. In the tradition of carving metal works of the Khorasan School, dense plant motifs, arabesques, decorative ivy in repeated patterns were widely used and filled the space of objects in a balanced, proportionate manner. This tradition waspreserved in the 10th century as well, and the application of Iranian Tasheer and painting patterns-- such as the intertwining of plant-animal motifs and the elegance of carving-- was doubled. The decorative motifs of metal containers such as inkwells reflected best the recorded history of religious customs and beliefs while representing religious and ceremonial celebrations as well as hunting and fighting rituals.
Conclusion
Most of the inkwells were baseless, and the division of the decorative space in the inkwells with domed lid was carved on three levels, but the inkwells without a lid or with a flat lid had only one surface for decoration, on which all the elements were arranged. Therefore, the variety and coherence of motifs were presented more in the dome inkwells. The 6th and 7th century (AH) inkwells all had a connecting ring and plate around their body, but the 10th century (AH) inkwells had a connecting ring on the tip of its dome-shaped lid. Results showed that five inkwells from the 5th to 7th centuries were round or had flat lids with a dome in the centre of the lid, embedded on a short vertical base. Their motifs were mostly plant motifs, followed by human and animal motifs,  calligraphy decorations, and constellations. Two of these constellations were influenced by the astronomy developed in  Khorasan School by Iranian scientists. In the 10th century inkwell, animal motifs and twists of plant motifs were more elegantly and naturalistically drawn, close to the art of Iranian Tasheer.  Also, the shape of the inkwell was based on towers and derived from the architectural patterns of a long cylindrical vertical base and a domed lid, symbolizing the sky. In total, plant decorations were the highest in number and geometric motifs (sun, Chalipa, and the seven circle pattern) as well as the constellations were the least common. Horses, lions, gazelles, rabbits, and wolves were widely used animal motifs that spotted among geometric frames or within the scroll ivy and arabesques. Human motifs were depicted on horseback or in the form of constellations. Calligraphic inscriptions were used on the lower and upper bands of the inkwells and on the lid. Kufi and Naskh scripts were the most used motif in decoration of inkwells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metalworks
  • inkwells (Duat)
  • Seljuk
  • Safavid
  • Metropolitan Museum
 
آیت‌اللهی، حبیب‌الله، و پاکیاری، سارا. (1382). فلزکاری از مکتب خراسان تا عصر مغول. مطالعات هنرهای تجسمی، ش. 20، 138-148.‏
آیت‌اللهی، حبیب‌الله، رضازاده، طاهر، و مراثی، محسن. (1392). نقدی بر انتساب سه اثر از فلزکاری غرب ایران به مکتب موصل در نیمۀ ‏اول قرن هفتم هجری؛ عودسوز ابوبکر سنی رازی، ابریق و شمعدان موزۀ ویکتوریا و آلبرت. فصلنامه‏ نگره، 8 (27)، 34-48.‏
‏----- . (1394). شناسایی مراکز و ویژگی‌های فلزکاری شمال، مرکز و غرب ایران از آغاز سده ششم ه.ق تا هجوم مغول. پژوهش‌های ‏باستان‌شناسی ایران، ۵ (8)، 171-190.‏
آیت‌الله‌زاده شیرازی، باقر. (1362). بررسی هنر فلزکاری در دوران سلجوقی. فصلنامه هنر، ش. 3، 66-89.‏
احسانی، محمدتقی. (1390). هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.‏
افروغ، محمد، و نوروزی‌طلب، علیرضا. (1391). تحلیل و بررسی مفاهیم نجومی به عنوان شکل و صور تزئینی آثار فلزی دوره سلجوقی؛ مطالعه موردی: آبریز برنجی. دوفصلنامه نگره، ش. 21، 68-83.
افروغ، محمد. (1397). بازتاب مضامین و نقش‌مایه‌های آثار فلزی ساسانی در آثار فلزی موصل. مطالعات باستان‌شناسی پارسه، 2 (6)، 69-84  doi: 10.30699/PJAS.2.6.69
افرون، قدیر. (138۵). سهم خراسان در پیدایش، رواج، رشد و تعالی هنر ایرانی- اسلامی. کتاب ماه هنر، ش. (91 و 92)، 74-86.
انصاری، مهناز. (1392). بررسی جایگاه خط‌نگاره‌‌های مذهبی در افزارهای جنگی دوره صفوی. فصلنامه تحلیلی پژوهشی آرایه، 1 (1)، ۵-12.‏
بخشنده، مونا، و دستان، نسرین. (1396). بررسی تطبیقی ویژگیهای بصری آینه‌های فلزی ایران و چین با نگاهی به دوره سلجوقی. دوفصلنامه ‏نگره، 12 (42)، 99-109‏ doi: 10.22070/NEGAREH.2017.533
بیانی، سوسن. (1362). اهمیت دوات و دوات‌داری در ایران و نقش آن در تمدن اسلامی. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 2۵ (1-4)، 203-2۵6.
پاکباز کتج، داود، و رایگانی، ابراهیم. (1397). بررسی نقوش سفالینه‌های زرین‌فام و ظروف فلزی دورۀ سلجوقی و ایلخانی و بازتاب زندگی اجتماعی آن عصر. فصلنامه نگره، 13 (47)، 28-49 doi: ‎10.22070/NEGAREH.2018.2558.1685
پوپ، آرتور، و آکرمن، فیلیس. (1387). سیری در هنر ایران: از دوره پیش از تاریخ تا امروز (ج. 6). ترجمه زیر نظر سیروس پرهام. تهران:انتشارات علمی و فرهنگی.
تقوی، عابد. (1388). ویژه‌ی نجوم دوره‌ی اسلامی: بررسی روش‌های ساخت و تزئین اسطرلاب‌های دوران سلجوقی و ایلخانی. نشریه کتاب ماه ‏علوم و فنون، ش. 122، 3-9.‏
توحیدی، فائق. (1394). فن و هنر فلزکاری در ایران. تهران: سمت.
حیدرآبادیان، شهرام، و عباسی‌فرد، فرناز. (1388). هنر فلزکاری اسلامی. تهران:سبحان نور.
خزایی، محمد، و موسوی حجازی، بهار. (1391). زبان و بیان در هنر فلزکاری ایران، دوره اسلامی تا حمله مغول. نشریه کتاب ماه هنر، ش. 16۵، 4-17.
دهخدا، علی‌اکبر. (بی‌تا). لغت‌‌نامه (ج. 2). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رازانی، مهدی، بخشنده‌فر، حمیدرضا، و توکلی، اصغر. (1389). فلزکاری سلجوقی هنری اسلامی با هویت ایرانی. دانش مرمت و میراث فرهنگی، ۵ (4). ۵۵-63.
رضازاده، طاهر. (1394). هنر فلزکاری غرب ایران در سده‌های ششم و هفتم هجری. تهران: علمی فرهنگی.
-----. (139۵). فلزکاری غرب ایران در قرن هفتم ه.ق؛ کشف و شناسایی مکتبی جدید در تاریخ فلزکاری ایرانی اسلامی. پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، 7 (14)، 179-189 doi: 10.22084/NBSH.2017.10070.1435
رضازاده، طاهر، و شریف الحسینی، فاطمه. (1398). مطالعه تطبیقی نقش اختران در مکاتب فلزکاری جزیره، شمال‌شرق و شمال‌‌‌ غرب ایران در سده‌‌های 6و7 هجری براساس آینه مفرغی موصل، جام پایه‌‌دار خراسان و قلمدان برنجی آذربایجان. فصلنامه‌‌ نگره، 14 (۵1)، 23-3۵ doi: 10.22070/negareh.2019.3936.2053
علیپور، مرضیه. (1392). بررسی تاثیر فلزکاری مکتب خراسان بر فلزکاری دوره صفویه. پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، 3 (6)، 31-46.
فضائلی، حبیب‌الله. (1362). تعلیم خط. تهران: انتشارات سروش.
قربانی رضوان، مریم. (1394). بررسی تاثیر مکتب خراسان بر فلزکاری ممالیک مصر. پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، ۵ (10)، 41-۵4.
قهاری گیگلو، مهناز، و محمدزاده، مهدی. (1389). بررسی تطبیقی صور نجومی در نسخه صورالکواکب و آثار فلزی سده‌‌های پنجم تا هفتم هجری. فصلنامه نگره، ۵ (14)، ۵-22.
کاووسی، ولی‌الله. (139۵). جایگاه دوات در تمدن اسلامی. دومین همایش ملی پژوهشی و کاربردی هنر و تبلیغ، با محوریت کتاب‌آرایی دینی در فرهنگ و تمدن اسلامی، 1-1۵.
کمندلو، حسین، و رجبی، محمدعلی. (1394). بررسی کتیبه و درخت سخنگو در هنر فلزکاری خراسان (سده‌‌های 6و7 ق/12و 13م). پژوهشنامه خراسان بزرگ، ش. 20، ۵2-73.
کونل، ارنست. (1368). هنر اسلامی. ترجمۀ هوشنگ طاهری. مشهد: طوس.
گوران، یگانه، نجفی، آراز، و طاووسی، محمود. (1397). بررسی نقوش فلزکاری غرب ایران (قرن7و8 ه.ق) با تأکید بر دو اثر موزه رضا عباسی «لگن و مجمعه». باغ نظر، 1۵ (۵9)، ۵7-70.
مرادی، آزاده. (139۵). مطالعه زیبایی‌شناسی فلزکاری سلجوقی ‏(پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد منتشرنشده). دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
مرادی، زهره. (1393). بررسی تاثیر مضامین مذهبی بر ساختار و تزیین دوات‌های ایران دوره اسلامی. دوفصلنامه سفالینه، 1 (2)، 7-28.
منصوری جزآبادی، جمیله. (1396). مطالعه نقوش انسانی در فلزکاری ایران در قرن چهاردهم میلادی با تاکید بر آثار موجود در موزه متروپلیتن. پژوهش در هنر و علوم انسانی، 1 (3)، 8۵-100.
موسی­پور، یزدان، و محمودی، فتانه. (1394). تاثیر هنر فلزکاری مکتب خراسان بر فلزکاری مکتب موصل (بررسی موردی قلمدان و گلاب‌پاش)، هنرهای حوزه کاسپین، ش. 3، 127-1۵6. 
نوروزی‌‌طلب، علیرضا، و افروغ، محمد. (1389). بررسی فرم، تزیین و محتوا در هنر فلزکاری دوران سلجوقی و صفوی. مطالعات هنر اسلامی، 6 (12)، 113-128. 
هاشمی رشید‌آباد، سیده نسرین، و صالحی‌کاخکی، احمد. (1390). بررسی فرم و نقش بخورسوزهای فلزی دورۀ سلجوقی ناحیۀ خراسان در موزه رضا عباسی. نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، 4 (8)، 77-93.
وارد، ریچل. (1384). فلزکاری اسلامی. ترجمۀ مهناز شایسته‌‌فر. تهران:موسسه مطالعات هنر اسلامی.
Baer, E. (1968). Fish- pond ornaments on Persian and Mamluk metal vessels. Cambridge University Press.
‑‑‑‑‑. (1983). Metalwork in Medieval Islamic Art. USA: Suny Press.
Shea, E. L. (2018). The Mongol Cultural Legacy in East and Central Asia, The Early Ming and Timurid Courts. Ming Studies, No. 78, 32-56 doi: ‎10.1080/0147037X.2018.1510151.
Taragan, H. (2005). The "Speaking" Inkwell from Khurasan, Object as "World" in Iranian Medieval Metalwork. Muqarnas, No. 22, 27-40 doi: 10.2307/25482422.
Melikian‐Chirvani. A. S. (1974). Safavid metalwork, a study in continuity. Iranian Studies, 7 (3-4), 543-585 doi:10.1080/00210867408701479.
-----. (1986). State Inkwells in Islamic Iran. The Journal of the Walters Art Musuem, Vol. 44, 70-94.
 
منابع اینترنتی    
URL1:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449810?searchField=All&sortBy=Relevance&ft‎=inkwell&offset=40&rpp=20&pos=53‎
URL2:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450928?searchField=All&sortBy=Relevance&ft=inkwell&offset=40&rpp=20&pos=57
URL3:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451491?searchField=All&sortBy=Relevance&ft=pen+box&offset=100&rpp=20&pos=108
URL4:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450536?searchField=All&sortBy=Relevance&ft=inkwell&offset=40&rpp=20&pos=48
URL5:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450406?searchField=All&sortBy=Relevance&ft=metal+art+islamic&offset=1760&rpp=20&pos=1761
URL6:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449030?searchField=All&sortBy=Relevance&ft=inkwell&offset=40&rpp=20&pos=56
References
Afron, Q. (2005). Khorasan's contribution to the emergence, spread, growth and excellence of Iranian-Islamic art. Ketab-e Mah-e Honar, Vol. 91-92, 74-86 [In ‎Persian]. ‎
Alipur, M. (2013). Investigating the effect of Khorasan school metalwork on Safavid era. Art Research Journal of Isfahan Art University, 3 (6), 31-46 [In ‎Persian]. ‎
Ansari, M. (2012). Investigating the place of religious calligraphy in Safavid period war tools. Array research analytical quarterly, 1 (1), 5-12 [In ‎Persian]. ‎
Ayatollahi, H., Rezazadeh, T., & Morasi, M. (2014). Identifying the centers and characteristics of metalworking in the north, center and west of Iran from the beginning of the 6th century A.H. to the Mongol invasion. Iranian Archaeological Research Journal, 5 (8), 171-190 [In ‎Persian]. ‎
Ayatollahi, H., & Pakiari, S. (2002). Metalworking from the Khorasan school to the Mongol era. Journal of visual arts studies,  Vol. 20, 138-148 [In ‎Persian]. ‎
Ayatollahi, H., Rezazadeh, T., & Morasi, M. ‎(2012). A critique on the attribution of three works of metalwork in western Iran to the school of Mosul in the first half of the 7th century AH; Oudsoz Abu Bakr Seni Razi", Victoria Albert Museum's teapot and candlestick. Negreh Scientific-Research Quarterly, 8 (27), 34-48 [In ‎Persian]. ‎
Baer, E. (1968). Fish- pond ornaments on Persian and Mamluk metal vessels. Cambridge University Press.‎
Baer, E. (1983). Metalwork in Medieval Islamic Art. USA: Suny Press.
Bakhshandeh, M., & Dastan, N. (2016). A comparative study of the visual characteristics of Iranian and Chinese metal mirrors with a look at the Seljuk period. Negreh Scientific-Research Quarterly, 12 (42), 99-109 doi: 10.22070/NEGAREH.2017.533‎‏ ‏ [In ‎Persian]. ‎
Bayani, S. (1983). The importance of duat in Iran and its role in Islamic civilization. Journal of Faculty of Literature and Human Sciences, University of Tehran. 25 (1-4), 203-256 [In ‎Persian]. ‎
kuhnel, E. (1989). Islamic art (H. Taheri, Trans.). Mashhad: Tus ‎‎(Original work published 1970)
Dehkhoda, A. A. (n. d). Dictionary. Volume 2. Tehran: University of Tehran [In ‎Persian]. ‎
Ehsani, M. T. (2013). Seven thousand years of art metalwork in Iran. Tehran: Science and Culture Publication [In ‎Persian]. ‎
Fazaeli, H. (1983). Line teaching. Tehran: Soroush Publications [In ‎Persian]. ‎
Ghorbani Rezvan, M. (2014). Investigating the effect of the Khorasan school on the metalwork of the Mamluks of Egypt. Art Research Journal of Isfahan Art University, 5 (10), 41-54 [In ‎Persian]. ‎
Hashemi Rashidabad, S. N., & Salehi-Kakhki, A. (2013). Investigation of the form and role of metal incense burners of the Seljuk period of Khorasan region in the Reza Abbasi Museum. Letter of visual and applied arts, 4 (8), 77-93 [In ‎Persian]. ‎
Kamandloo, H., & Rajabi, M. A. (2014). Study of the inscription and the talking tree in Khorasan metalworking art (6th and 7th centuries AH/12th and 13th AD). Research Journal of Great Khorasan. Vol. 20, 52-73 [In ‎Persian]. ‎
Khazaei, M., Mousavi Hijazi, B. (2013). Language and expression in the metalworking art of Iran, Islamic period until the Mongol invasion. Ketab-e Mah-e Honar, Vol. 165, 4-17 [In ‎Persian]. ‎
Mansoori Jazabadi, J. (2016). Study of human motifs in Iranian metalwork in the 14th century with an emphasis on the works in the Metropolitan Museum. Journal of Research in Art and Human Sciences, 1 (3), 85-100 [In ‎Persian]. ‎
Melikian‐Chirvani. A. S. (1974). Safavid metalwork, a study in continuity. Iranian Studies, 7 (3-4), 543-585‎‏ doi:10.1080/00210867408701479
Melikian-Chirvani. A. S. (1986). State Inkwells in Islamic Iran. The Journal of the Walters Art Musuem, Vol. 44, 70-94.
Moradi, A. (2015). Study of the aesthetics of Seljuk metalwork. M.A. Thesis, Al-Zahra University, Tehran, Iran [In ‎Persian]. ‎
Moradi, Z. (2014). Investigation of the influence of religious themes on the structure and decoration of duats in Iran during the Islamic period. Two scientific-specialized ceramic quarterly journals, 1 (2), 7-28 [In ‎Persian]. ‎
Nowrozi-Talab, A., & Afrugh, M. (2010). Investigation of form, decoration and content in the metalwork art of the Seljuk and Safavid eras. Two quarterly journals of Islamic art studies. 6 (12), 113-128 [In ‎Persian]. ‎
Pakbaz, D., & Raigani, I. (2017). Investigation of patterns on Zarin Fam pottery and metal vessels of the Seljuq and Ilkhanid periods and the reflection of the social life of that era. Negareh scientific-research quarterly, 13 (47), 28-49 doi: 10.22070/NEGAREH.2018.2558.1685‎ [In ‎Persian]. ‎
Pope, A. & Ackerman, Ph. (2007). A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present. Vol. 6. (C. Parhaam, Trans.). Tehran: elmifarhangi Publications ‎‎(Original work published 1964). ‎
Qahari Giglo, M., & Mohammadzadeh, M. (2009). Comparative study of astronomical images in the version of Sural Kakab and metal works of the 5th to 7th centuries of Hijri. Negareh Analytical-Research Quarterly, 5 (14), 5-22 [In ‎Persian]. ‎
Rezazadeh, T., & Sharif Al-Hosseini, F. (2018). Comparative study of the role of astrologers in the metalworking schools of the island, north-west of Iran in the 6th and 7th centuries based on the bronze mirror of Mosul, the base cup of Khorasan and the brass pencil case of Azerbaijan. Negareh Analytical-Research Quarterly, 14 (51), 23-35 doi: 10.22070/negareh.2019.3936.2053 [In ‎Persian]. ‎
Rezazadeh, T. (2015). Metalworking of western Iran in the 7th century AH; Discovery and identification of a new school in the history of Iranian Islamic metalworking. Archaeological Researches of Iran, 7 (14), 179-189 doi: 10.22084/NBSH.2017.10070.1435‎ [In ‎Persian]. ‎
Shea, E. L. (2018). The Mongol Cultural Legacy in East and Central Asia, The Early Ming and Timurid Courts. Ming Studies, Vol. 78, 32-56 doi: ‎10.1080/0147037X.2018.1510151‎
Taqhavi, A. (2009). Islamic Period Astronomy Special, Investigating the methods of making and decorating astrolabes during the Seljuq and Ilkhanid eras. The publication of the book of the month of sciences and arts. Vol. 122, 3-9 [In ‎Persian]. ‎
Taragan, H. (2005). The "Speaking" Inkwell from Khurasan, Object as "World" in Iranian Medieval ‎Metalwork. Muqarnas, Vol. 22, 27-40 doi: 10.2307/25482422.‎
Ward, Rachel. (2004). Islamic metalwork (M. Shaistefar, Trans.). Tehran: Publications of the Institute of Islamic Art Studie ‎‎(Original work published 1993). ‎
 
URLs:
URL1:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449810?searchField=All&sortBy=Relevance&ft‎=inkwell&offset=40&rpp=20&pos=53‎
URL2:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450928?searchField=All&sortBy=Relevance&ft=inkwell&offset=40&rpp=20&pos=57
URL3:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451491?searchField=All&sortBy=Relevance&ft=pen+box&offset=100&rpp=20&pos=108
URL4:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450536?searchField=All&sortBy=Relevance&ft=inkwell&offset=40&rpp=20&pos=48
URL5:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450406?searchField=All&sortBy=Relevance&ft=metal+art+islamic&offset=1760&rpp=20&pos=1761
URL6:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449030?searchField=All&sortBy=Relevance&ft=inkwell&offset=40&rpp=20&pos=56