بررسی شکل و تزئینات مُرَکَّب‌دان‌های فلزی ایرانی(قرن 11-16میلادی) موجود در موزه متروپولیتن

نویسندگان

1 استادیار گروه فرش و هنراسلامی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی(مطالعات تاریخی)، گروه هنراسلامی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

آثار فلزی از مجموعه‌های مهم با ارزش هنری بالا هستند که مانند دیگر آثار هنری ایرانی، قدمت زیادی دارند و ویژگی‌های مهمی چون فرهنگ، دین، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زمانه خود و همچنین نماد و نشانه‌هایی مربوط به دوران ظهور خویش را انعکاس می‌دهند. با توجه به اهمیت خوشنویسی در هنراسلامی، مرکب‌دان‌‌ها نیز جزو وسایلی هستند که در رابطه با این هنر به کار گرفته می-شوند. تا به این زمان پژوهشی در رابطه با مرکب‌دان‌های فلزی موزه متروپولیتن بطور خاص انجام نگرفته است. لذا در این پژوهش مرکب‌دان‌های فلزی ایرانی متعلق به قرون 11-16 میلادی از نظر شکل، تزئینات و نقوش به‌کار رفته مورد بررسی قرار می‌گیرند. سوالات مقاله حاضر این‌چنین تبیین می‌شود: تزیینات به‌کار رفته در مرکب‌دان‌های مذکور چه ویژگی‌هایی دارد و شامل چه نقوشی است؟ این پژوهش بصورت توصیفی-تاریخی انجام شده و جمع‌آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای وگردآوری تصاویر از سایت موزه متروپولیتن بوده است. نتایج مشخص می‌نماید نقوش بکار رفته بر روی مرکب‌دان‌های سده 11 تا 13 میلادی برگرفته از علم نجوم که در این دوران توسط دانشمندان ایرانی پیشرفت کرده است و شکل همگی آن‌ها شبیه به گنبد مساجد ساخته شده در آن دوران است. تزئینات گیاهی بیشترین میزان و نقوش هندسی (نقش شمسه و چلیپا و الگوی هفت دایره) و صور فلکی کمترین تعداد نمونه را به خود اختصاص داده است. اسب، شیر، آهو، خرگوش و گرگ نقوش جانوری پرکاربرد هستند که در میان قاب‌های هندسی و یا در بطن پیچک‌های طوماری و اسلیمی‌ها قرار گرفته‌اند. نقوش انسانی سوار بر اسب و یا در قالب صور فلکی تصویر شده است. صور فلکی نیز به صورت قراردادی با نقوش انسانی و جانوری همراه شده است.کتیبه‌های خوشنویسی در نوارهای پایین و بالای مرکب‌دان و روی درپوش استفاده شده و خط کوفی و نسخ بیشترین کاربرد را در تزیین مرکب‌دان‌ها داشته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the shape and ornaments of Iranian metal (DAWĀT) inkwell (11th-16th centuries) in the Metropolitan Museum

نویسندگان [English]

  • Arezoo Paydarfard 1
  • Fatemeh Etminani 2
1 Assistant Professor, Department of Carpet and Islamic Art, University of Birjand, Birjand, Iran.
2 Master's Student of Islamic Art (Historical Studies), Department of Islamic Art, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Islamic metal works are very valuable and as Iranian Islamic art reveals important cultural, religious, economic and social characteristics of a civilization.

Due to the importance of calligraphy in Islamic art, composers are also among the tools that need to be researched in relation to calligraphy in Islamic civilization. So far, no research has been done on the metal inkwells of the Metropolitan Museum. In this study, some examples of Iranian metal compounds from the 16th-11th centuries AD are examined in terms of shape, decorations and motifs used in it. The questions of the present article are as follows، What are the characteristics of the form and patterns used in the composites? Are the patterns used similar to those of other metal industries of the time? This research is descriptive-historical. Collection of information in the form of libraries and collection of images is from the site of the Metropolitan Museum. The results show that the composite motifs inkwells of the 11th to 13th centuries AD are derived from astronomy, which was developed by the Iranians during this period, and all of them are similar to the domes of mosques built in that period. Plant decorations have the highest amount and geometric motifs and constellations have the lowest number of samples. Horse, lion, deer, rabbit and wolf are widely used animal motifs that are placed among the geometric frames or in the ivy of slime.

Geometric motifs include sun and crucifix motifs and seven circle patterns. Human motifs are depicted on horses or in the form of constellations. Constellations are also conventionally associated with human and animal motifs. Calligraphic inscriptions were used on the lower and upper bands of the inkwell and on its lid, and Kufi and Naskh script were the most used in the decoration of inkwells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metalworking
  • Iranian metal inkwell(DAWĀT)
  • Seljuk
  • Safavid
  • Metropolitan Museum