نویسنده = �������� �������� ��������
مطالعه و تحلیل نقوش کاشیکاری های هفت رنگ خانه قاجاری عطروش در شیراز به منظور دستیابی به تنوع نقوش و اشکال مختلف هر نقش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22052/hsi.2023.252857.1118

قباد کیان مهر؛ فروغ کریمی پور دوانی نژاد


ضرورت توجه به جنبه‌های فطری در آموزش صنایع‌دستی معاصر

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 5-16

10.22052/2.1.5

مهدی دوازده امامی؛ سعید بینای مطلق؛ قباد کیان مهر