نویسنده = ������������ ��������
تأثیر نوآوری‌های فنی رنگ بر تحولات بصری سفال قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

10.22052/hsi.2023.252977.1124

ابوالفضل عرب بیگی؛ صمد سامانیان؛ عباس اکبری


مقایسه‌ای میان خرمهره در ایران و آثار مشابه آن در مصر باستان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 65-80

10.22052/1.2.65

انسیه سادات موسوی ویایه؛ عباس اکبری