نویسنده = ������������ ����������
صنایع‌دستی، حلقۀ اتصال هویت و برند در صنعت بسته‌بندی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 149-156

10.22052/hsi.2022.243637.0

احسان آرمان؛ فرهاد آل علی؛ میترا ذاکرین