نویسنده = ������������ ������������
آینده پژوهی هنر گیوه‎بافی شهرستان دهاقان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 37-50

10.22052/hsi.2022.246119.1006

ایمان زکریایی کرمانی؛ افسانه رحیمی