کلیدواژه‌ها = دورۀ قاجار
تبیین تأثیرات نظام قدرت بر منسوجات دورۀ قاجار

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 105-122

10.22052/hsi.2022.245991.0

ملیحه صالحیه یزدی؛ زینب صابر


از شکار تا کارزار: مضامین رزمی و نظامی در نقاشی قاجار

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 69-92

10.22052/2.1.69

ریحانه کشتگر قاسمی؛ علیرضا بهارلو