کلیدواژه‌ها = گره‌چینی
گونه‌ شناسی آرایه‌های بازشوهای شهر تاریخی ماسوله (مطالعه موردی؛ محله مسجدبر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22052/hsi.2024.254012.1158

سعید حسن پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وندشعاری


تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری گره درودگری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 61-72

10.22052/3.2.61

مجید فتحی زاده