نویسنده = سمیه صالحی
تبیین رویکرد و فرآیند هم‌آفرینی در صنایع دستی بومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22052/hsi.2023.253150.1129

حسین نوروزی قره قشلاق؛ سمیه صالحی


ارزیابی روش تدریس اکتشافی هدایت‌شده برای درسِ هندسۀ نقوش دورۀ کارشناسی صنایع دستی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 75-88

10.22052/hsi.2022.246519.1032

حسین نوروزی قره قشلاق؛ سمیه صالحی؛ حجت اله رشادی