کلیدواژه‌ها = تهران
سنجش ویژگی‌های ساختاری آرایه‌های چوبی در دو مسجد قاجاری تهران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 47-58

10.22052/hsi.2022.246318.1020

محمد باغستانی کوزه گر؛ زمزم سادات رضوی؛ محمدنبی سلیم


جهانی شدن در تولید و آموزش هنرهای سنتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 17-26

10.22052/hsi.2022.243611.0

سمانه(ثمین) رستم بیگی