نویسنده = مهران هوشیار
تحلیل ساختاری و تطبیق مضامین آثار قلمزنی دوره‌‌های صفوی و معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1402

10.22052/hsi.2024.252995.1125

مرجان فغفوری؛ مهران هوشیار


مطالعۀ تطبیقی نقوش و انواع سوزن‌دوزی در پوشاک زنان و مردان دربار قاجار

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 157-169

10.22052/hsi.2022.243618.0

زهرا حاجی قاسمی؛ مهران هوشیار؛ مهدی خانکه