نویسنده = علیرضا شیخی
تجلی و تحلیل کارکردهای فرهنگی اجتماعی هنرهای‌صناعی ایران در قاب دوربین دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22052/hsi.2024.253980.1155

مینا حسینی؛ علیرضا شیخی


گل و بلبل؛ استحالۀ گیاه مقدس در هنر ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 101-114

10.22052/hsi.2022.243628.0

محمد سواری؛ علیرضا شیخی


مطالعۀ فرم و نقشِ رکاب و نگین در انگشترسازی معاصر مشهد

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 17-26

10.22052/3.2.17

حمیده زرگری؛ علیرضا شیخی


تعامل صورت و محتوا در کشکول‌های فلزی دوران صفوی و قاجار

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 17-34

10.22052/2.1.17

علیرضا شیخی؛ شعله تاتاری