نویسنده = �������������� �������������� ����������
طبقه‌بندی فرش‌های امضادار محمد ارجمند کرمانی از منظر طراحی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن‏

دوره 6، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 133-156

10.22052/hsi.2023.248385.1067

فائزه جعفری محمدآبادی؛ صمد سامانیان؛ ایمان زکریایی کرمانی


بازخوانی قالی «مام‌وطن» از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر

دوره 5، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 83-100

10.22052/hsi.2022.246794.1046

سید محمد رضا طبسی؛ ایمان زکریایی کرمانی


آینده پژوهی هنر گیوه‎بافی شهرستان دهاقان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 37-50

10.22052/hsi.2022.246119.1006

ایمان زکریایی کرمانی؛ افسانه رحیمی