دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی -ترویجی

ریخت‌شناسی ظروف سفالین مأکولات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

10.22052/hsi.2022.111685

ثریا نجفی


تحلیل هند‌سی نقوش و تکنیک گره چینی بناهای تاریخی شهرستان های خوانسار و گلپایگان از دوره صفوی تا پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22052/hsi.2022.243627.0

لیلا محقق دولت آبادی؛ علیرضا شیخی


مستند نگاری موضوعات فرش و دستباف‌ها در سفرنامه‌های سیاحان دوره صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22052/hsi.2022.245994.0

علی وندشعاری


تبیین تاثیرات نظام قدرت بر منسوجات دوره‌ی قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22052/hsi.2022.245991.0

ملیحه صالحیه یزدی؛ زینب صابر


آینده پژوهی هنر گیوه بافی شهرستان دهاقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1401

10.22052/hsi.2022.246119.1006

افسانه رحیمی؛ ایمان زکریایی کرمانی


تحلیل مفهوم برکت در هنر ایلامی و مقایسه آن با نقوش رایج درسفالگری قرون میانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22052/hsi.2022.243634.0

زیبا کاظم پور


تبیین ویژگی های فنی و هنری حکاکی در مناطق شاخص ایران دوره معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22052/hsi.2022.243616.0

فاطمه خانه زرین؛ علیرضا شیخی


گل و بلبل؛ استحاله گیاه مقدس در هنر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22052/hsi.2022.243628.0

محمد سواری؛ علیرضا شیخی


آسیب‌شناسی پدیده اسکان در رکود بافت جل اسب‌ عشایر قشقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22052/hsi.2022.246517.1031

شهدخت رحیم پور