دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تبیین ویژگی های فنی و هنری حکاکی در مناطق شاخص ایران دوره معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22052/hsi.2022.243616.0

فاطمه خانه زرین؛ علیرضا شیخی


گونه‌شناسی و شیوه بافت حصیر مردم عرب خوزستان وتاثیر مواد طبیعی و باورها بر روش بافت و نوع محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.22052/hsi.2022.246324.1018

منصور کلاه کج؛ مهناز بنی تمیم


بازتعریف صنایع دستی معاصر ایران با رویکرد آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22052/hsi.2022.246481.1030

مهران هوشیار


ارزیابی روش تدریس اکتشافی هدایت شده برای درسِ هندسه نقوش دوره کارشناسی صنایع دستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

10.22052/hsi.2022.246519.1032

حسین نوروزی قره قشلاق؛ سمیه صالحی؛ حجت اله رشادی


سنجش ویژگی های ساختاری آرایه های چوبی در دو مسجد قاجاری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22052/hsi.2022.246318.1020

زمزم سادات رضوی؛ محمد باغستانی کوزه گر؛ محمدنبی سلیم


گل و بلبل؛ استحاله گیاه مقدس در هنر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22052/hsi.2022.243628.0

محمد سواری؛ علیرضا شیخی


بهشت گمشده: مطالعه نقش‌ طاووس در نمای بیرونی بناهای تاریخی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22052/hsi.2022.246406.1024

بهاره جهانمرد حسین آبادی؛ فرنوش شمیلی


ارتباط ترنج و سرترنجِ قالی ایرانی با حقیقت محمّدیّه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.22052/hsi.2022.246002.1001

مجید براری میانائی؛ حسین ستار