دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

جایگاه هنرحکاکی خطوط و کنده کاری نقوش درفیروزه‌تراشی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22052/hsi.2023.248874.1092

سکینه مرادی بجستانی؛ سامان فرزین؛ آرزو پایدار فرد


بررسی ساخت و کاربرد شیشه‌های تخت رنگی در معماری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1401

10.22052/hsi.2023.248341.1057

علیرضا شیخی؛ امیرحسین عباسی شوکت آباد


تبیین رویکرد و فرآیند هم‌آفرینی در صنایع دستی بومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22052/hsi.2023.253150.1129

حسین نوروزی قره قشلاق؛ سمیه صالحی


نقاشی خودآگاه در عصر صفوی (نمونه مطالعاتی: آثار صادقی بیگ کتابدار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22052/hsi.2023.252884.1121

فاطمه مهرابی؛ سید حسن سلطانی


مطالعه و تحلیل نقوش کاشیکاری های هفت رنگ خانه قاجاری عطروش در شیراز به منظور دستیابی به تنوع نقوش و اشکال مختلف هر نقش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22052/hsi.2023.252857.1118

قباد کیان مهر؛ فروغ کریمی پور دوانی نژاد


تأثیر نوآوری‌های فنی رنگ بر تحولات بصری سفال قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

10.22052/hsi.2023.252977.1124

ابوالفضل عرب بیگی؛ صمد سامانیان؛ عباس اکبری