مطالعۀ شیوۀ ساخت و اجرای تزیینات برجسته و زراندود در سفال مینایی دوران میانی اسلامی در ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 5-20

10.22052/hsi.2017.111641

ملیکا یزدانی؛ سید محمد امین امامی؛ حسین احمدی؛ محمد لامعی رشتی؛ مهناز عبدالله خان گرجی؛ داود آقا علی گل


تحلیل هندسه و تناسبات پنجره‌های ارسی‌ها؛ نمونه موردی:7 ارسی خانه‌های کاشان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 5-23

10.22052/1.2.5

اسما خامه چیان؛ مصطفی آزاد؛ منصوره طاهباز


ضرورت توجه به جنبه‌های فطری در آموزش صنایع‌دستی معاصر

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 5-16

10.22052/2.1.5

مهدی دوازده امامی؛ سعید بینای مطلق؛ قباد کیان مهر


بازیابی مفهوم و عملکرد چرخ‌های حکاکی در گوهرتراشی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 5-16

10.22052/3.2.5

یعقوب آژند؛ مهدی ارجمند اینالو


ترجمان بصری استعارۀ «نی» در نگاره‌های لیلی‌ و مجنون

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 5-18

10.22052/hsi.2022.246469.1029

زینب رجبی؛ محمدکاظم حسنوند


مفهوم دادگری در نگارۀ ثناگویی امیر دزدان‏

دوره 6، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 5-22

10.22052/hsi.2023.252526.1095

میثم روشنی؛ مهدی کشاورز افشار


تعامل صورت و محتوا در کشکول‌های فلزی دوران صفوی و قاجار

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 17-34

10.22052/2.1.17

علیرضا شیخی؛ شعله تاتاری


مطالعۀ فرم و نقشِ رکاب و نگین در انگشترسازی معاصر مشهد

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 17-26

10.22052/3.2.17

حمیده زرگری؛ علیرضا شیخی


جهانی شدن در تولید و آموزش هنرهای سنتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 17-26

10.22052/hsi.2022.243611.0

سمانه(ثمین) رستم بیگی


واکاوی بن‌مایۀ مهر در طرح «حوض و جامِک» و نقش «زایش» قالی ایلام*

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 19-36

10.22052/hsi.2022.246113.1003

خاطره محمودی گهرویی؛ سمانه کاکاوند


مطالعه و تحلیل مؤلفه‌های تصویری طرح گلستانی قالی معاصر تبریز (سدۀ ‏اخیر) با رویکرد زیبایی‌شناسی ‏‏

دوره 5، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 21-34

10.22052/hsi.2023.248664.1081

مریم متفکرآزاد؛ شهریار شکرپور؛ محمد عباس زاده؛ مهدی کشاورز افشار


صورت و سیرت لباس ایرانی پیش از اسلام با استناد بر آثار هنری و منابع مکتوب‏

دوره 6، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 21-40

10.22052/hsi.2024.253460.1141

محبوبه الهی؛ شهرام پازوکی؛ بیژن عبدالکریمی؛ ناهید عبدی


مطالعه ی طرح و الگوی پارچه‌های زربفت دوره صفوی (مطالعه موردی: طراحی نقش انسان)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 25-52

10.22052/1.2.25

حسین ابراهیمی ناغانی؛ ناهید جعفری دهکردی


تحلیل مضامین نقوش دیواری تکیۀ عباس آباد کاشان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-46

10.22052/hsi.2017.111643

میلاد باغ شیخی؛ مهدی شیخ زاده بیدگلی